Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Επίκαιρα Θέματα

– Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία Energy Performance of Buildings Directive (EPBD),όλα τα νέα κτίρια ως τις 31 Δεκεμβρίου το 2020, πρέπει να χαρακτηρίζονται Zero Energy Buildings δηλαδή κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Από την άλλη, η ύπαρξη πολλών παλιών ενεργοβόρων κτιρίων, σε συνδυασμό με την κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, οδηγεί στην μετατροπή των παλιών ή στην κατασκευή νέων κτιρίων μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία θα πρέπει κατά βάση να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μειωμένες εκπομπές CO2. Η αρχή έγινε με τα παθητικά κτίρια που η κεντρική τους ιδέα είναι να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων, ανακαινίζοντας το κέλυφος του κτιρίου με τις κλασσικές τεχνικές της μόνωσης, της αντικατάστασης κουφωμάτων κ.α. Το επόμενο βήμα από τα παθητικά κτίρια είναι τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τα οποία αποτελούν μια Νέα και Δυναμική Αγορά στον κατασκευαστικό κλάδο.

– Στις μέρες μας υπάρχει μια τάση προς την αυτοματοποίηση των λειτουργιών. Σε αυτό βέβαια, έχει βοηθήσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι διάφοροι τομείς της, όπως η πληροφορική, η ηλεκτρονική, οι τηλεπικοινωνίες κ.α., μπορεί να είχαν αρχικά προσφέρει λύσεις σε διάφορες περιπτώσεις, η κάθε μία όμως στο πεδίο της. Σε κάθε σπίτι πλέον, υπάρχει τηλεχειριστήριο τηλεόρασης ή κλιματιστικού, διακόπτες που ανοιγοκλείνουν αυτόματα με τη θερμοκρασία δωματίου, ώστε να την κρατούν σταθερή σε ένα χώρο, καθώς επίσης και συστήματα συναγερμού, βασισμένα στη χρήση υπερύθρων ή ανίχνευσης ήχου. Επίσης, έχουμε συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, αυτόματες γκαραζόπορτες, αυτόματα ποτιστικά συστήματα που λειτουργούν με χρονοδιακόπτες και διάφορα άλλα. Όλες αυτές οι συσκευές είναι ξεχωριστές οντότητες και η κάθε μία επιτελεί τη μοναδική και συγκεκριμένη λειτουργία της. Σταδιακά, δημιουργήθηκε η ανάγκη προς αναζήτηση μίας ολοκληρωμένης λύσης, ενός ενιαίου πλαισίου διαδικασιών, το οποίο και θα εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες του κατοίκου μίας τυπικής οικίας. Έτσι, δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, η έννοια του «έξυπνου σπιτιού» («smart home» ή «smart house»)  και οπωσδήποτε στις μέρες μας γίνεται πράξη. Όλα αυτά τα συστήματα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, από το να ελέγχουν τις λειτουργίες μιας οικίας και για αυτόν τον λόγο τα συναντούμε και σε μεγάλους επαγγελματικούς χώρους, όπως συνεδριακά κέντρα, αίθουσες ξενοδοχείων, εστιατόρια και σε αρκετές ακόμα εφαρμογές.

– Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 μέσω του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και των κονδυλίων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την ΕΕ προσφέρει (έμμεσα και άμεσα) ευκαιρίες για χρηματοδότηση :

– Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ο τομέας των κτιρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως: μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια / μονοί υαλοπίνακες), ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους, μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας, ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση. Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α. Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνοντας το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προχωράει εκ νέου, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες ή/και περαιτέρω παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του 2ου κύκλου του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

– «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Το ΕΠΑνΕΚ αναμένεται να είναι η «ναυαρχίδα» στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη χώρα μέχρι και το 2020.

– Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

– ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

– Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα..