Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Επισκευές Κτιρίων

Επισκευές – Αναπαλαιώσεις – Διατηρητέων Κτιρίων : Υπό τον όρο αναπαλαίωση εννοούμε την αποκατάσταση κτιρίων στην αρχική τους μορφή με επισκευή – συντήρηση των τμημάτων αυτών. Τέτοια κτίρια, όπως είναι τα διατηρητέα και τα κτίρια σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς, παρουσιάζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα ως προς την στατική τους επάρκεια αλλά και την χρήση υλικών που δεν συνηθίζονται σήμερα. Οι εργασίες αναπαλαίωσης έχουν κοινά σημεία με αυτές της ανακαίνισης, όμως απαιτούν χρησιμοποίηση περισσότερο ειδικευμένου προσωπικού, τόσο τεχνιτών όσο και ελεγκτών. Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακές- σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για  την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων, Αναστήλωση-επισκευή μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας. Σχετικές εργασίες :Συντήρηση & επιδιόρθωση ξυλοκατασκευών, Ανακατασκευή & επιδιόρθωση λιθοδομών, Συντήρηση & ανακατασκευή δαπέδων, Eπιχρίσματα & επενδύσεις κάθετων επιφανειών, Συντήρηση & επιδιόρθωση στεγών/οροφών.