Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Θέρμανση

Θέρμανση. Στη θέρμανση, το σύστημα είναι το μονοσωλήνιο, δηλαδή η τροφοδότηση των θερμαντικών σωμάτων με δίκτυο σωληνώσεων (πλαστικές – χαλκοσωλήνες) υπόγειο (εντός του εδάφους) που καταλήγουν σε συλλέκτες ανά όροφο που τροφοδοτούνται από κατακόρυφες μεταλλικές στήλες. Σημαντικό στοιχείο είναι η θέση των σωμάτων ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές απώλειες κάθε χώρου και πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ανοίγματα, εξωτερικούς τοίχους. Η εγκατάσταση θέρμανσης αποτελείται από το οριζόντιο δίκτυο διανομής(εδώ προτιμάται το σύστημα κύκλωμα και σώμα), τα θερμαντικά σώματα, τους συλλέκτες διανομής, τις κατακόρυφες στήλες και το λεβητοστάσιο (τον τρόπο παραγωγής του ζεστού νερού) την διασύνδεσή του με ζεστό νερό χρήσης και τους αυτοματισμούς λειτουργίας της θέρμανσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή θερμομόνωση. Με σωστή και πλήρη θερμομόνωση, μειώνουμε το κόστος κατασκευής και λειτουργίας τόσο της θέρμανσης όσο και του κλιματισμού.