Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Οικοδομικές εργασίες Θερμομόνωσης

Οικοδομικές εργασίες Θερμομόνωσης, βάσει ΚΕΝΑΚ, εξωτερικών τοίχων, δωμάτων, πυλωτής, δαπέδων, Ηχομόνωσης,  Μονώσεις βιομηχανικών κτιρίων, Θερμοπρόσοψη, Επισκευή παλιάς-υφιστάμενης μόνωσης λόγω ανεπάρκειας με Χρήση πλέον σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και υλικών, όπως Διογκωμένη Πολυστερίνη (Τεχνιτό θερμομονωτικό υλικό με μεγάλο εύρος εφαρμογών στις κατασκευές, Λευκό και Καλουπωτό Φελιζόλ – Κορνίζες, ειδικά τεμάχια), Εξηλασμένη Πολυστερίνη (Θερμομονωτικό υλικό υψηλής αξίας που συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά υλικά. Παράγεται σε πλάκες διαφόρων διαστάσεων και τύπων), Υαλοβάμβακα Πετροβάμβακα (Ινώδες μονωτικό υλικό ορυκτής προέλευσης κατάλληλο για θερμομόνωση και ηχομόνωση, διατίθεται σε ρολλά και πλάκες με ή χωρίς επικάλυψη αλουμινίου, καθώς και χύμα) και Συστήματα θερμοπροσόψεων (Συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης που αποτελούνται από επικαλλούμενη θερμομόνωση με βοηθητική μηχανική στερέωση, κόλλες, επιχρίσματα και βοηθητικά υλικά και που εφαρμόζονται σε υφιστάμενα ή καινούρια κτήρια για την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων).