Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Σύμμεικτες Κατασκευές Κτιρίων

Σύμμεικτες Κατασκευές κτιρίων : Όλος ο σκελετός (υποστυλώματα, δοκοί, διαγώνιοι σύνδεσμοι ακαμψίας) είναι μεταλλικός. Οι διατομές προκύπτουν κατόπιν στατικής μελέτης του φορέα. Οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και σκυροδετούνται σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο με τραπεζοειδή λαμαρίνα. Οι πλάκες σοβατίζονται όπως στις συμβατικές κατασκευές (οπλισμένο σκυρόδεμα). Κάτω από τον μεταλλότυπο  τοποθετείται γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα για τους εξωτερικούς. Τοιχοποιία από βιομηχανικά υλικά υψηλής θερμομόνωσης όπως το ytong, από βιομηχανικά panel, από οπτόπλινθους (τούβλα), 3D βιομηχανικό panel. Ενσωματωμενα μεταλλικά πλέγματα που συνδέονται μεταξύ τους προς κάθε κατεύθυνση και σχηματίζουν το τρισδιάστατο πλέγμα. Μέσα στο τρισδιάστατο πλέγμα περικλείεται στρώμα πολυστερίνης πάχους 12,5 εκατοστών για άριστη μόνωση. Εξωτερικό στρώμα από μπετόν επενδύει το τρισδιάστατο πλέγμα στη σύμμεικτη κατασκευή. Μπορούμε με ελάχιστο συγκριτικά κόστος να πετύχουμε αρχιτεκτονικές μορφές δυσπρόσιτες ή  πολλές φορές και αδύνατες να επιτευχθούν με άλλα υλικά όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα, το ξύλο, τη φέρουσα τοιχοποιία από λίθους κ.α., Τα σύγχρονα υλικά πλήρωσης όπως υαλοπίνακες, κασέτες αλουμινίου (etalbond, alucobond κλπ), χάλυβα και inox, κυματοειδής και τραπεζοειδής λαμαρίνα, ξύλινα πάνελ κ.α. καθώς και νέες μέθοδοι κατασκευής τοίχων πλήρωσης σύμμεικτων κατασκευών επιφέρουν πραγματική επανάσταση στην αισθητική και τη λειτουργικότητα χωρίς να αποκλείονται οι παραδοσιακοί τρόποι εμφάνισης των όψεων. Η διαφορά έγκειται αποκλειστικά και μόνο στον σκελετό του κτιρίου. Πλεονεκτήματα έναντι συμβατικής κατασκευής : Αντισεισμική θωράκιση λόγω χαλύβδινων υποστυλωμάτων και δοκών, Υψηλές προδιαγραφές κατασκευής διότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού είναι προϊόντα βιομηχανικής  παραγωγής, Ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και συνεπώς δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς υποστυλώματα ενδιάμεσα, Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, Ευνοεί την επέκταση καθ’ ύψος λόγω μικρότερου φορτίου, Ταχύτερος χρόνος παράδοσης, σχεδόν κατά το ήμισυ της συμβατικής, Μειωμένο κόστος ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, Χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης, Προτείνεται διεθνώς σε σεισμογενείς περιοχές όπως η χώρα μας, Εύκολη αποκατάσταση ζημιών.