Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ύδρευση

Ύδρευση. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα: Κατακόρυφες στήλες, Οριζόντιο δίκτυο διανομής, Μηχανολογικός εξοπλισμός, Είδη υγιεινής και κρουνοποιία, Για τις μεν πρώτες το υλικό μπορεί να είναι θερμοκολλητική σωλήνα PPR, χαλκοσωλήνα ή πλαστική με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε χρήση. Πρέπει να υπολογιστούν οι διατομές των σωλήνων τόσο του κρύου όσο και του θερμού νερού χρήσης ώστε να γίνεται η παροχή ταυτόχρονα σε διάφορους υποδοχείς του κτιρίου και να μην μειώνεται η πίεση. Εφαρμόζεται το σύστημα ύδρευσης με ανακυκλοφορία ώστε με μια επιπλέον σωλήνα στις κεντρικές στήλες έχουμε πάντα ζεστό νερό χρήσης αμέσως. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από το σύστημα παροχής ύδατος ικανής πίεσης σε όλους τους υποδοχείς (δεξαμενή ύδατος, πιεστικό, σύστημα προστασίας από άλατα). Το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακοί συλλέκτες, μπόιλερ λεβητοστασίου, κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας). Τα είδη υγιεινής και κυρίως οι κρουνοί που θα χρησιμοποιηθούν μας ενδιαφέρουν κυρίως για τις εγκαταστάσεις υποδομής και παροχέτευσης των ειδών υγιεινής.